Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Hospice Waddinxveen
Open Huis
ANBI 2014

Terminale zorg thuis en hospice Midden-Holland

Inzet VPTZ THUIS en de woon-zorgcentra in Midden Holland:  

Wij zijn buiten kantoortijden en in het weekend bereikbaar op 0182-35.81.99 en vraag naar een coördinator.

 

VPTZ-vrijwilligers kunnen THUIS en voor bewoners in woon-zorgcentra binnen 24 uur na uw aanvraag worden ingezet.


< 25 september 2017: beschikbare kamer 3

 

< Op 29 september 2017 opent hospice Waddinxveen haar deuren; zie ook www.hospicewaddinxveen.nl.

 

< Wij zoeken vrijwilligers i.v.m. een toename van de vraag voor ondersteuning thuis en in de wooncentra in Midden Holland. Heeft u belangstelling? U kunt zich aanmelden bij teamondersteuner Jeannette van Herk of bij een coördinator op 0182-35.81.99. Cursus aspirant vrijwilligers op 1 en 2 november in Gouda.

 

 

Informatie Punt VPTZ THUIS in de KRIMPENERWAARD 2017:

Bergambacht

Bibliotheek aan de Esdoornlaan 1

Van 15.00 - 16.30 uur, elke tweede maandag van de maand.

Op 11 sept, 9 okt, 13 nov en 11 dec.

U wordt ontvangen door Jani Both (0182- 341522 / 06-81352902).

 

Haastrecht

Hof van Stein, de Ruiterstraat 24

Van 10.00 tot 11.30 uur, elke laatste vrijdag van de maand

Op 28 sept, 26 okt, 30 nov en 28 dec.

U wordt ontvangen door Jani Both (0182- 341522/ 06-81352902).

 

Lekkerkerk

Bibliotheek aan de Talmastraat 1

Van 10.00 tot 11.00 uur, elke eerste dinsdag van de maand

Op 5 sept, 3 okt, 7 nov en 5 dec.

U wordt ontvangen door Marijke Wink-Scholte (06-25018522).

 

Schoonhoven

Centrum Welzijn SWOS, Oranjeplaats 45B

Van 14.00 tot 15.00 uur, elke derde woensdag van de maand

Op 20 sept, 18 okt, 15 nov en 20 dec.

U wordt ontvangen door Janneke Blokland (0182-386195 / 0623153711).

 

 

 

Jaarverslag 2016 van terminale zorg THUIS en hospice Midden-Holland is beschikbaar!

Van het jaarverslag 2016 is ook een papieren versie beschikbaar en wij zijn actief op Facebook en Twitter. De vrijwilligersorganisatie met 137 vrijwilligers biedt zorg, aandacht, ondersteuning en tijd aan mensen voor wie sterven dichtbij is en hun naasten zowel THUIS, in wooncentra als in het hospice. 

 

Berichten

- Het eerste € 1.001,-- project is succesvol afgesloten!

- Staatssecretaris Van Rijn spreekt Prof. Dr. Anne Goossensen toe

Roparun ondersteunt onderzoek naar waarde VPTZ-vrijwilligers

Respijtzorg in het Hospice- Nieuwsberichten