Tekstgrootte
In de Regio
IDPZ 2014
Sociaal jaarverslag 2013: folder en online
30 jaar VPTZ
Open Huis

Terminale zorg thuis en hospice Midden-Holland

Wie zorgen er vrijwillig voor terminale mensen? 

 

Waarom doen ze dat en hoe doen ze dat? Hoe ervaren mantelzorgers die steun en hoe werkt de vrijwillige zorg samen met de professionele zorg? 
Lees de ervaringen van alle betrokkenen in het sociaal jaarverslag 2013. Om deze met zoveel mogelijk mensen te delen, staan deze dit jaar online. In het verslag ziet u ook hoe onze organisatie is opgebouwd, hoe de financiering georganiseerd is en hoe we omgaan met veranderingen in de langdurige zorg. Lees en bekijk het op www.2013.terminalezorgmiddenholland.nl.

 

Agenda: 

 

1 november:            Open Huis tussen 11 en 13 uur (in het Atelier achter het hospice)

 

10 november:          Bijeenkomst ex-mantelzorgers/nabestaanden tussen 10 en 11.30 uur

 

 

Beschikbaarheid

Voor ondersteuning THUIS zijn wij ook buiten kantooruren bereikbaar; vrijwilligers kunnen binnen 24 uur worden ingezet.

Beschikbare kamers in het hospice per 17 oktober: 1
 

Laat niemand in eenzaamheid sterven

Midden in alle tumult over de financiering van de zorg, het sluiten van verzorgingshuizen en de berichten over mantelzorgers en vrijwilligers op wie een groter beroep moet worden gedaan, hebben Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland, lokale VPTZ-organisaties, lokale ouderenzorgorganisaties, Vilans en Actiz de handen ineen geslagen voor goede zorg aan stervende bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, met het project ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’.

Het project was een samenwerking van de zorgorganisaties Cordaan en Zorgpartners Midden-Holland, het Steunpunt Palliatieve Zorg van Markant (Amsterdam) en Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland (Gouda e.o.), ondersteund door VPTZ Nederland, Vilans en Actiz en gefinancierd door Fonds NutsOhra.

Binnen ons werkgebied gaan wij samen met ZorgPartners verder met dit project met als gezamenlijk doel het ondersteunen van de verpleeg- en verzorgingshuizen als het gaat om goede levenseindezorg voor bewoners.

Voor meer informatie over het project verwijzen wij u graag naar de website van VPTZ Nederland of de brochure over dit onderwerp.

UIteraard zijn wij ook beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen. 
 

Muziek aan de Plas 2014

Stichting Muziek aan de Plas (Reeuwijk) heeft op zaterdag 14 juni 2014 voor de achtste maal het unieke evenement Muziek aan de Plas georganiseerd. 

Wij willen de organisatie, alsmede Lions en Rotary Reeuwijk hartelijk bedanken voor de cheque ad. € 8.000,-- die wij hebben mogen ontvangen. Wij gaan dit mooie bedrag gebruiken om extra opleidingsfaciliteiten te ontwikkelen. Het bedrag wordt besteed aan het realiseren van de scholingsmaand voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

ANBI m.i.v. 1 januari 2014 

Voor meer informatie over ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), giften en schenkingen zie
Vrienden van of hier.