Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Hospice

De oorspronkelijke betekenis van de term 'hospice' is gastenverblijf. Tegenwoordig is een hospice een gastvrij huis waar terminaal zieke mensen de laatste dagen van hun leven kunnen doorbrengen. Soms is het niet mogelijk om mensen in de laatste levensfase thuis te verzorgen. Dan kan een hospice een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg voortzetten samen met vrijwilligers, verpleegkundigen en de huisarts.

 

Sinds 2002 is de witte villa in Gouda in gebruik als hospice voor de regio Midden-Holland. Vanaf september 2017 maken we ook gebruik van een nieuw hospice in Waddinxveen.

 

Mogelijkheden

Het hospice biedt zorg die is afgestemd op de levensstijl, wensen en mogelijkheden van de bewoner. In een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, krijgt de bewoner alle aandacht en zorg gericht op de laatste levenstijd. 

 

Familiekamer

Achter het hospice in Gouda staat het Atelier. Daar vindt u de Familiekamer. In Waddinxveen bevindt de familiekamer zich op de eerste verdieping. Deze ruimte is bedoeld voor familie en vrienden van bewoners van het hospice op de momenten dat zij behoefte hebben om samen te zijn. Het Atelier beschikt over een keuken en toilet. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van een familiekamer, maar een tegemoetkoming in de kosten is welkom. U kunt gebruik maken van een van de familiekamers in overleg met de coördinator.

 

Voor wie?

Het hospice staat open voor iedereen die de wens heeft om de laatste dagen van het leven in het hospice van Gouda door te brengen. Wel hanteren wij een aantal criteria voor een verblijf in het hospice:

• de patient is ongeneeslijk ziek en de behandeling op genezing is gestopt,

• een geschatte levensverwachting van maximaal drie maanden (indien deze termijn overschreden zal gaan worden,  

  bespreken we dit met u en uw huisarts en zoeken we samen naar een oplossing), 

• de mogelijkheid om thuis verzorgd te worden is er niet (meer),

• u heeft een indicatie van het CIZ voor terminale thuiszorg en nachtzorg.

 

Het hospice kan geen zorg bieden aan mensen met een complexe zorgvraag waarbij continu verpleegkundige zorg vereist is. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de indicatie voor een verblijf in het hospice, beslist de directeur hoe verder te handelen (voor contact kunt u bellen met 06 2846 5610). 

 

Eigen bijdrage

Voor een verblijf in het hospice vragen wij een eigen bijdrage. Veel zorgverzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage via een aanvullende verzekering. Sinds maart 2015 kunnen wij de kosten direct bij de zorgverzekeraar declareren.  

Verblijf in het hospice

In het Hospice in Gouda staan de vrijwilligers voor u klaar om samen met de mantelzorgers, de verpleegkundige/verzorgende en de huisarts te zorgen dat de laatste dagen van het leven voor u zo comfortabel mogelijk zijn. Wij streven naar rust en een huiselijke sfeer in het hospice.

Kamer

De kamers hebben een basisinrichting en u bent vrij om een aantal persoonlijke eigendommen mee te nemen. Ook het meenemen van een huisdier behoort tot de mogelijkheden. U kunt aangeven wat voor u belangrijke gewoonten zijn en wij zullen met elkaar zorgen dat uw verblijf naar alle tevredenheid zal verlopen. In het geval dat u niet tevreden bent, kunt u dit melden bij de coördinator.

 

Kamer in Hospice

Wij zijn een Bijna-Thuis-Huis en dat betekent dat een groot deel van de zorg wordt gedaan door de mantelzorgers in samnewerking met de vrijwilligers.