Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Voor wie en aanvraag doen

In het hospice wordt zorg geboden door vrijwilligers en professionals. Op basis van het indicatiebesluit van het CIZ (Centraal Indicatie Orgaan) wordt zorg geleverd zoals dat ook in de thuissituatie wordt gedaan en sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner.

De verpleegkundige zorg op basis van de indicatie bestaat uit persoonlijke verzorging en verpleging en wordt in een zorgplan vastgesteld; de zorg wordt geleverd door medewerkers van thuiszorgorganisatie Vierstroom

 

Vrijwillige zorg

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is 'Er Zijn' voor de gasten. Daarnaast bestaan de taken uit verzorging en begeleiding, hulp bij de toiletgang, het verzorgen van eten en drinken en het ondersteunen van de mantelzorg. In diensten van 4 uur zijn twee vrijwilligers aanwezig tussen 07:00 uur en 23:00 uur.

 

Medische zorg

De medische zorg wordt gegeven door uw huisarts. Mocht dit niet mogelijk zijn omdat u niet woonachtig bent in Gouda, dan zorgen wij voor een vervangende huisarts.

De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Hij/zij bezoekt u zo vaak als nodig en in overleg met u. Het behandelbeleid wordt met u doorgenomen en afgesproken.

 

Verpleegkundige zorg

Verpleegkundigen/verzorgenden van Vierstroom leveren de verpleegkundige zorg op basis van het met u afgesproken zorgplan. Overdag zijn zij aanwezig in het hospice afhankelijk van de afspraken en zorgbehoefte en tussen 23.00 en 07.00 uur is er een verpleegkundige van Pluszorg (Vierstroom) aanwezig.

 

Aanvraag

Belangrijk voor het doen van een aanvraag (hospice of thuis) is een geldige CIZ-indicatie uitgaande van een levensverwachting van minder dan drie maanden die wordt vastgesteld door een arts. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ.

Iedereen kan een aanvraag doen voor een verblijf in het Hospice of voor vrijwillige inzet Thuis. Via het algemeen telefoonnummer kunt u een aanvraag doen bij de coördinator.
 

De coördinator maakt met u een afspraak voor een intakegesprek daar waar u op dat moment verblijft. Het kan dus zijn dat zij bij u in het ziekenhuis langs komt. Wij vinden het prettig als er familie of een andere bekende van u aanwezig kan zijn bij het intakegesprek. De  coördinator geeft veel informatie over onze mogelijkheden en zij maakt samen met u verdere afspraken.

 

Voor een verblijf in het hospice dient u rekening te houden met een mogelijke wachtlijst als alle kamers bezet zijn. Indien er een kamer vrij is, is de komst naar het hospice snel geregeld, indien noodzakelijk dezelfde dag als het intakegesprek.