Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Ondersteuning mantelzorg

Onderzoek en signalen uit het veld leren ons dat mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase een kwetsbare en vaak overbelaste groep vormen. Ze zijn in een veelal emotionele periode terecht gekomen, waarin ze geconfronteerd worden met het naderende levenseinde van een dierbare en de daarmee samenhangende zorg(en) en emoties.

 

Voor mensen die geen mantelzorger meer zijn door het overlijden van degene waar zij voor hebben gezorgd, organiseren wij maandelijks een bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van elkaar ontmoeten.

 

U bent van harte welkom op elke 2e donderdag van de maand:

 

locatie:    het Atelier achter het hospice

tijd:        van 10 tot 11.30 u