Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Open Huis

  

Open huis en kunstexpositie

 Elke eerste zaterdag van de maand kunnen belangstellenden bij het hospice aan de Ridder van Catsweg in Gouda van 11.00 tot 13.00 uur alle informatie krijgen over het hospice en de vrijwillige terminale thuiszorg.  U kunt een kijkje nemen in de huiskamer en in een gastenkamer als deze niet bezet is door een bewoner. 

Ook bestaat de gelegenheid om in het Atelier achter het hospice schilderijen en/of kunstvoorwerpen die door vrijwilligers  zijn gemaakt te bezichtigen. Bij verkoop van deze schilderijen gaat een deel van de opbrengst naar het de organisatie.

 

De meeste gasten ervaren het hospice aan de Ridder van Catsweg als een warme omgeving. De zorg tijdens hun laatste levenstijd is bij onze vrijwilligers in goede handen. Maar niet alleen in het hospice kunnen mensen rekenen op professionele hulp, als het mogelijk is om thuis te blijven, kunnen onze vrijwilligers worden ingezet. Zij waken desgevraagd in de nacht. Altijd is het doel om de aandacht en zorg voor mensen in hun laatste levensfase te verbeteren.

 

Om mensen met vragen over de terminale (thuis)zorg tegemoet te komen of als zij vrijwilliger willen worden, zet de stichting elke eerste zaterdag van de maand de deuren open van het Atelier achter het hospcie. Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

2014: Open Huis op zaterdag 3 maart tussen 11 en 13 uur in het Atelier achter het hospice.