Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

InformatiePunt Terminale Zorg THUIS in Bergambacht en Berkenwoude

Elke laatste vrijdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur!!


Locatie: Burg Huijbrechtstraat 2 2861DA  Bergambacht in De Tulp bovenverdieping kantoor SWOB
.


Het overgrote deel van de mensen zou als de tijd komt graag thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, willen sterven. Gelukkig is dit met hulp van mantelzorgers (vrienden en familie) vaak mogelijk.  Wat veel mensen niet weten is dat deze mantelzorgers ondersteund kunnen worden door goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers. Zonder bijkomende kosten.


De stichting Terminale zorg en Hospice Midden-Holland
in Gouda heeft vrijwilligers klaarstaan die in Bergambacht en Berkenwoude bij de mensen thuis ondersteuning geven.
De ondersteuning omvat eenvoudige lichamelijke verzorging, tijd en aandacht. Dit wordt afgestemd op de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft en diens omgeving. Terwijl de vrijwilligers aanwezig zijn, kunnen de mantelzorgers de nodige rust nemen.


Van een familielid:
“Wij, mijn drie zussen en ik, hebben voor onze moeder gezorgd tot haar overlijden thuis en we zijn niet door onze ankers gezakt dankzij de vrijwilligers, geweldig fijne mensen die goed wisten aan te sluiten bij onze manier van doen”.


De vrijwilliger kan ‘aanwezig’ zijn als wenselijk is. Sommige mensen vinden het heerlijk om een praatje te maken. Anderen zijn het liefste stil of slapen. Alles is goed. De vrijwilligers zijn opgeleid om om te gaan met ernstig zieke mensen die gaan sterven. Zij kunnen ook helpen bij praktische zaken zoals toiletgang en de maaltijd. Ze kunnen een luisterend oor bieden en ze kunnen goed stil zijn.


Directeur Marianne Boone: “Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de nieuwe stijl van zorgen; samen met de mantelzorgers bieden de vrijwilligers de zorg die nodig is zodat mensen thuis kunnen sterven, in hun eigen vertrouwde omgeving en mantelzorgers niet overbelast raken.  Ons beleid sluit goed aan bij het nieuwe overheidsbeleid van zorg”.

De terminale zorg THUIS is bestemd voor mensen met een indicatie voor terminale zorg zonder verblijf, vastgesteld door een arts.

De duur van de zorg kan variëren van enkele dagen tot maximaal drie maanden (verlenging is mogelijk). De vrijwilligers zijn dag en (indien noodzakelijk) nacht beschikbaar, alle dagen van de week.
Iedereen kan een aanvraag doen: de patiënt, de familie en bekenden van de familie maar ook een huisarts, de wijkverpleegkundige en andere zorgverleners die menen dat de inzet van een VPTZ-vrijwilliger gewenst is.

Contactpersoon: mevrouw Gonnie Visser 06-37474159