Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

VPTZ-vrijwilligers bieden meer dan miljoen uur zorg

Het aantal vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg (VPTZ) is opnieuw gegroeid. Dit is bijzonder te noemen in deze tijd waarin organisaties veel moeite moeten doen om nieuwe vrijwilligers te vinden. In 2013 hebben de vrijwilligers van de 200 VPTZ-organisaties een enorme bijdrage geleverd aan de zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Er zijn maar liefst 9.992 mensen in hun laatste levensfase ondersteund, in ruim 1,2 miljoen uur. Dit gebeurde bij mensen thuis en in hospices, met de hulp van 10.650 opgeleide vrijwilligers.

Dit blijkt uit de VPTZ Registratierapportage 2013 die is verschenen. In deze jaarlijkse rapportage wordt een beeld gegeven van het gezamenlijke werk dat door de organisaties binnen de vereniging VPTZ Nederland wordt verricht.

Financiering van de zorg door vrijwilligers thuis en in hospices
Met de ontwikkelingen in de zorg is de verwachting dat er komende jaren een steeds groter beroep op de informele zorg, en daarmee op de vrijwilligers, gedaan wordt. De overheid subsidieerde in 2013 de coördinatie van het vrijwilligerswerk en de huisvestingskosten van hospices voor 60%. De overige 40% is uit private middelen verkregen: 14% bijdragen van gasten en 26% vanuit andere bronnen zoals particulieren, fondsen, kerken en bedrijfsleven. Het blijft bijzonder dat de inzet van de VPTZvrijwilligers mede gedragen wordt door deze brede maatschappelijke steun. Ook in de toekomst blijft het nodig om hier een beroep op te doen om de exploitatie elk jaar rond te krijgen.

De rapportage is tot stand gekomen aan de hand van ingevulde vragenlijsten van VPTZ-leden. Met een respons van 93% geeft het een representatief beeld van de activiteiten en de bijbehorende cijfers over de cliënten, vrijwilligers, coördinatoren en financiën. Daarnaast worden de gegevens vergeleken met die van voorgaande jaren.

Download:

VPTZ Registratierapportage 2013