Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Wat bezielt vrijwilligers rond een sterfbed?

31-10-2014

Wat bezielt vrijwilligers die in hospices en bij mensen thuis helpen rondom een sterfbed? Uit de publicatie 'Daar doe ik het voor' blijkt dat het werk zowel de zorgverleners als de zorgontvangers veel oplevert.
 

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg
In samenwerking met vereniging VPTZ Nederland verrichtten Anne Goossensen, hoogleraar Informele zorg en Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, en masterstudent Humanistiek Mart Sakkers, onderzoek naar het werk van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Uit 'Daar doe ik het voor' blijkt dat het werk zowel de zorgverleners als de zorgontvangers veel oplevert.

“Ik verwonder me nog steeds dat ik op het kwetsbaarste deel van iemands leven heel dichtbij mag komen.”


Voldoening en persoonlijke groei

Jaarlijks werken tienduizend vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Het beeld bestaat dat zij hun werk om niet doen. In werkelijkheid levert het werk hen veel op, zo blijkt uit het onderzoek van Goossensen en Sakkers. De VPTZ-vrijwilligers ontvangen niet alleen dankbaarheid, maar ervaren ook voldoening en persoonlijke groei.


Motivatie van vrijwilligers palliatieve terminale zorg

Goossensen en Sakkers verzamelden en analyseerden honderd brieven van vrijwilligers en onderzochten hun motivatie en de manier waarop zij hun werk invulden. Veel vrijwilligers besluiten zich in te zetten voor de palliatieve zorg na een sterfgeval in de nabije omgeving. Ook zijn ze vaak op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding, hebben ze een intrinsieke interesse in het stervensproces, en vinden ze het belangrijk dat mensen thuis kunnen sterven.


Van betekenis zijn

VPTZ-vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het sterfproces. Ze dragen bij aan rust en comfort. Bovendien zijn ze vaak goed in staat af te stemmen op de kwetsbare ander. Veel vrijwilligers staan voor een kwaliteit die in de wetenschap als Asklepische traditie omschreven wordt. Goossensen: “Ze staan voor een zoekende aanwezigheid, met aandacht, die de ander een aanbod doet om van mens tot mens samen te zijn. De ontmoeting die dan kan ontstaan is van betekenis voor beiden.”


Perspectieven van vrijwilligerswerk

De publicatie 'Daar doe ik het voor' is de eerste in de VPTZ-reeks ‘Perspectieven van vrijwilligerswerk’. In deze serie worden de komende jaren meerdere aspecten van het vrijwilligerswerk wetenschappelijk belicht door Anne Goossensen en studenten van de Universiteit voor Humanistiek. Deel 1: ‘Daar doe ik het voor’ is te bestellen bij VPTZ Nederland.


Meer lezen?