Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Wie zorgen er vrijwillig voor terminale mensen?

Waarom doen ze dat en hoe doen ze dat? Hoe ervaren mantelzorgers die steun en hoe werkt de vrijwillige zorg samen met de professionele zorg?

Lees de ervaringen van alle betrokkenen in het sociaal jaarverslag 2013. Om deze met zoveel mogelijk mensen te delen, staan deze dit jaar online. In het verslag ziet u ook hoe onze organisatie is opgebouwd, hoe de financiering georganiseerd is en hoe we omgaan met veranderingen in de langdurige zorg.