Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Financien

Wij zijn een non-profit organisatie en dat betekent dat wij werken zonder winstoogmerk. Wij ontvangen jaarlijks een subsidiebedrag van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (zie subsidieregeling palliatieve zorg www.deoverheid.nl). Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal geholpen mensen zowel op landelijk niveau als per organisatie. Dit betekent dat de hoogte van het bedrag elke jaar anders kan zijn en dus onzeker is.

 

Wij zijn afhankelijk van giften en schenkingen en de goodwill van de samenleving (bedrijven en sponsoring).  Naast onze donateurs die elk jaar een vast bedrag ovemaken aan ons, zijn we ook bijzonder blij met de giften die nabestaanden van de overleden mensen aan ons overmaken. Zij doen dit als blijk van tevredenheid over de manier waarop wij hen hebben bijgestaan in de moeilijke periode van afscheid nemen van hun dierbare.

Het rekeningnummer is NL 73 RABO 036 24 01 993 t.n.v. Vrienden van Hospice Midden-Holland Gouda 

 

Wat doen wij zelf?

Het subsidiebedrag van VWS is niet toereikend om alle kosten te kunnen betalen. Voor een verblijf in het hospice vragen wij een eigen bijdrage (de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden dit bedrag). Indien mogelijk en met uw toestemming declaren wij de kosten van het verblijf in het hospice bij uw zorgverzekeraar.

Voor de zorg in de thuissituatie wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Wij maken u attent op de mogelijkheid om dit wel te doen in de vorm van een gift, het rekeningnummer wordt hierboven genoemd.

 

Eigen producten

U kunt bij ons producten kopen waarvan de opbrengst (deels) ten goede komt aan de organisatie:

• Het boekje 'Haring bij het ontbijt'; Carolien Kooi en Jolanda Breedijk vertellen over hun ervaringen in respectievelijk

  de thuiszorg als het hospice.

• Rode wijn (Merlot) of witte wijn (Chardonnay) in samenwerking met Van der Velde en Halewijn te Gouda

€ 6.00,

• Ansichtkaarten met envelop € 2 per stuk waarvan de helft van de opbrengst voor de vrijwilliger is die de kaart heeft gemaakt

 

 

 De producten zijn te koop tijdens het maandelijks Open Huis (elke eerste zaterdag van de maand), tijdens presentaties, in het hospice en telefonisch te bestellen op 0182 358199