Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Geschiedenis

In 2002 is hospice Midden Holland tot stand gekomen door een initiatief van vrijwilligers uit de verschillende geledingen in de samenleving. De witte villa aan de Ridder van Catsweg bleek een uitstekende locatie te zijn. Veel Gouwenaars weten nog dat er krakers hebben gewoond in het huis. Met de inzet van veel enthousiaste mensen en met behulp van het bedrijfsleven en sponsoring kon in 2003 het pand in gebruik worden genomen.

 

Fusie

In 2006 is de stichting hospice Midden Holland gefuseerd met de Christelijke Terminale Thuiszorg Gouda en vanaf 1 januari 2010 hebben we de activiteiten van VPTZ Informele Zorg van Vierstroom overgenomen. Door deze bundeling in de regio Midden-Holland staat er een krachtige en deskundige organisatie op het gebied van vrijwillige terminale zorg met maar liefst 140 vrijwilligers. 

In maart 2016 is de samenwerkingsovereenkomst tussen bestuur Vrienden hospice Waddinxveen en bestuur Midden Holland ondertekend; de verwachting is dat hospice Waddinxveen haar deuren medio september 2017 opent.

Wij zijn lid van VPTZ Nederland (nummer 1208), het landelijk steunpunt voor VPTZ-organisaties (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg).