Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Goed geregeld

Uitreiking Goed geregeld-certificaat

De vrijwillige terminale zorg Midden-Holland doet het goed! De organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Organisaties VrijwilligerswerkNOV. Daar werd zij op 10 oktober voor beloond met het certificaat ‘Goed Geregeld'.


Pleun van de Dool van PEP (Participatie Emancipatie Professionals) reikte het certificaat uit.


 

Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!


De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (vereniging NOV) kent een eigen kwaliteitsonderscheiding, de zogenaamde "Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!" Dit is een landelijke kwaliteitsonderscheiding die wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de door het NOV gestelde kwaliteitscriteria.

 

Het doel van deze kwaliteitsonderscheiding is dat het NOV vrijwilligersorganisaties wil stimuleren toe te werken naar een bepaald kwaliteitsniveau. Als het gewenste niveau is bereikt dan wordt vervolgens, door middel van het toekennen van de onderscheiding, publieke erkenning geboden.


Daarnaast is het zo dat steeds meer vrijwilligersorganisaties zelf graag willen weten of en hoe zij het vrijwilligerswerk beter kunnen organiseren. Efficiënt werken betekent een nog betere verdeling van geld, tijd en inzet. Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijwillige inzet. Daarnaast is een organisatie die het vrijwilligerswerk goed heeft georganiseerd, ook aantrekkelijk voor vrijwilligers om er te werken. En tevreden vrijwilligers vormen weer de basis voor eventuele uitbreiding en vernieuwing van het vrijwilligersbestand. Bovendien is het een extra motivatie voor de individuele vrijwilliger om kwaliteit te leveren.


Volgens het NOV mag een organisatie die werkt aan kwaliteit van vrijwillige inzet daarvoor worden beloond. Zo'n organisatie verdient een onderscheiding waarmee zij aan de buitenwereld kan laten zien dat de vrijwillige inzet goed is geregeld. Met behulp van de onderscheiding kan de organisatie op een objectieve manier aan de buitenwereld laten zien dat zij het vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. Voor financiers, samenwerkingspartners en klanten is het zinvol te weten dat de organisatie haar vrijwillige inzet goed heeft geregeld en bovendien verantwoord omgaat met de beschikbare middelen.


De kwaliteitsonderscheiding is geschikt voor elk type organisatie waar vrijwilligers actief zijn. Voor zowel pure vrijwilligersorganisaties als voor organisaties met beroepskrachten en vrijwilligers. Voor kleine organisaties die net beginnen met het vastleggen van afspraken over vrijwillige inzet, als voor grotere organisaties die een integraal kwaliteitssysteem willen gaan ontwikkelen.