Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

werkwijze

Wie zijn wij?

Terminale zorg THUIS en hospice Midden Holland biedt hulp aan terminaal zieke mensen en hun naasten zowel thuis als in het hospice. Vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning daar waar nodig en gewenst.


De organisatie is lid van het palliatief netwerk Midden Holland en is mede verantwoordelijk voor de adequate uitvoering van de regionale visie met betrekking tot palliatief terminale zorg in de regio Midden Holland.


Wat doen wij?

Onder leiding van coordinatoren bieden goed opgeleide vrijwilligers onderteuning aan hen voor wie sterven dichtbij is en hun mantelzorgers.

Kernwaarden:

1. de menselijke maat: houding, gedrag en bejegening is afgestemd op de wensen en behoeften voor wie sterven dichtbij is en hun mantelzorgers

2. Een professionele samenwerking met zorgverleners en stakeholders (verwijzers, gemeenten, welzijnsorgansiaties, donateurs, sponsors, gasten/aanvragers THUIS, mantelzorgers en vrijwilligers).