Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Samenwerking

Laat niemand in eenzaamheid sterven

Midden in alle tumult over de financiering van de zorg, het sluiten van verzorgingshuizen en de berichten over mantelzorgers en vrijwilligers op wie een groter beroep moet worden gedaan, hebben Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland, lokale VPTZ-organisaties, lokale ouderenzorgorganisaties, Vilans en Actiz de handen ineen geslagen voor goede zorg aan stervende bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, met het project ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’.


Het project was een samenwerking van de zorgorganisaties Cordaan en Zorgpartners Midden-Holland, het Steunpunt Palliatieve Zorg van Markant (Amsterdam) en Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland (Gouda e.o.), ondersteund door VPTZ Nederland, Vilans en Actiz en gefinancierd door Fonds NutsOhra.


Binnen ons werkgebied gaan wij samen met ZorgPartners verder met dit project met als gezamelijk doel het ondersteunen van de verpleeg- en verzorgingshuisen als het gaat om goede levenseindezorg voor bewoners.


De resultaten van het project van VPTZ zijn positief voor alle betrokkenen: In de deelnemende teams van verpleeg- en verzorgingshuizen is een sfeer ontstaan waarin het naderende overlijden van bewoners gemakkelijker herkend, benoemd en besproken kan worden. Vooral verzorgenden voelen zich zekerder om met collega’s, artsen, bewoners en familie te spreken over het naderende overlijden. Door de inzet van gespecialiseerde Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ( VPTZ) zijn verzorgenden en familie gerust dat er voldoende tijd, aandacht en ondersteuning is voor de bewoner in de laatste levensfase. De inzet van vrijwilligers wordt ook door bewoners zelf zeer gewaardeerd.


Veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in hun laatste levensfase behoefte aan extra aandacht en ondersteuning. Familie komt vaker op bezoek, en is er meer aandacht van het verzorgend personeel. Toch kan sterven in een verpleeg- of verzorgingshuis eenzaam zijn. Bewoners hebben soms weinig of geen naasten meer en verzorgenden hebben vaak niet de tijd en de rust om echt aanwezig te zijn bij de bewoner. In het project ”Laat niemand in eenzaamheid sterven” leerden verzorgenden het naderende overlijden bespreekbaar te maken met collega’s, artsen, bewoners en naasten. Ook leerden ze binnen de beperkte tijd die ze hebben toch zo goed mogelijk ‘er te zijn’ voor bewoners, door samen te werken met familie en gespecialiseerde VPTZ-vrijwilligers.


Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van VPTZ Nederland of de brochure over dit onderwerp.


UIteraard zijn wij ook beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen.