Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Netwerk palliatieve zorg Midden Holland

Palliatieve zorg

 

Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als: 

■  Hoe ziet mijn toekomst er uit? 
■  Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan deze klachten te doen? 
■  Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken? 
■  Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Netwerk palliatieve zorg Midden Holland