Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

VPTZ 30 jaar

Dertig jaar landelijke samenwerking

Vanaf 1984 is er landelijke samenwerking over het inzetten van vrijwilligers in de palliatieve zorg. VPTZ Nederland (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) bestaat daarmee 30 jaar.
 

Commercial VPTZ Nederland

Op 17 maart, de datum waarop de vereniging 30 jaar bestaat, verscheen de commercial (klik hier) van VPTZ Nederland. Deze is onder andere uitgezonden op alle 13 regionale omroepen. 


Geschiedenis VPTZ Nederland 

De landelijke samenwerking tussen verschillende vrijwilligersorganisaties in de terminale zorg startte vier jaar na de opening van de eerste VPTZ-thuisorganisatie in 1980 (Leendert Vriel Enschede). Deze landelijke samenwerking kreeg een structureel karakter met de oprichting van de Stichting Landelijke Samenwerking Terminale Thuiszorg. 


In 1986 werd niet alleen het eerste Bijna-thuis-huis geopend in Nieuwkoop, maar werd ook de Nederlandse Hospice Beweging (NHB) opgericht. Deze ging later op in de Vrijwilligers Hospice Zorg Nederland (VHN).
Vanaf 1991 is er vanuit het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) financiering beschikbaar gesteld voor de oprichting van het Landelijk Steunpunt VTZ.


De huidige vereniging is ontstaan na een fusie tussen de VTZ en de VHN, waardoor de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties voor zowel thuis als in hospices werd geoptimaliseerd.


Vrijwilligers van VPTZ bieden tijd, aandacht en ondersteuning
Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar wanneer iemand hoort dat het einde nabij is, is dat zwaar. De opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten, thuis en in hospices. De vrijwilligers zijn er, als het er echt om gaat.

Anno 2014 bestaat de vereniging uit ruim 200 lidorganisaties en zijn er ruim 10.000 vrijwilligers actief!


Enkele mijlpalen

1980
: Oprichting Leendert Vriel Enschede, de eerste vrijwillige thuisorganisatie

1984
: Oprichting Stichting Landelijke Samenwerking Terminale Thuiszorg 

1986
: Oprichting van het eerste Bijna-Thuis-Huis in Nieuwkoop 

1986
: Oprichting Nederlandse Hospice Beweging 

1991
: Start van het Landelijk Steunpunt VPTZ

2001
: De Nederlandse Hospice Beweging gaat op in de VHN

2004
: Fusie tussen VTZ en VHN, waardoor VPTZ Nederland ontstaat

2006
: Fusie tussen VPTZ Nederland en de Stichting Elckerlijck 

2014
: 30 jaar landelijke samenwerking!