Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

VPTZ Nederland

Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland is lid van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

 

VPTZ Nederland verenigt 209 organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en ondersteunt hen bij de uitvoering van het waardevolle vrijwilligerswerk.

 

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een 'zo goed mogelijke' manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.


Al deze aspecten komen terug in de missie van VPTZ Nederland: 

Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide vrijwilligers - daar waar nodig en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning.


Meer informatie over VPTZ Nederland kunt u vinden op de website van VPTZ