Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Bestuur

Het bestuur

 

Het bestuur telt zes leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Het bestuur functioneert op afstand in nauwe samenwerking met de directeur en vergadert vier keer per jaar. Eénmaal per jaar vergadert de voorzitter van het bestuur met de Vrijwilligersraad.

 

Per 30 november 2016: 

 

mevr. Sija Geerts                       algemeen lid                                                                                  

 

dhr. Dies Teunissen                   algemeen lid

dhr. Arie Plug                             penningmeester

dhr. Hans van Groningen             algemeen lid en lid van het bestuur Vrienden Van

dhr. Einte Elsinga                        algemeen lid

dhr. Jaap Warners                       voorzitter
 

vacature                                    secretariële ondersteuning