Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Er zijn

Ondersteuning

De ondersteuning omvat eenvoudige lichamelijke verzorging, tijd en aandacht en wordt afgestemd op de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft en diens omgeving. Terwijl de vrijwilligers aanwezig zijn, kan de mantelzorg de nodige rust nemen.

De vrijwillige terminale thuiszorg is bestemd voor inwoners van Midden-Holland met een indicatie voor terminale zorg (vastgesteld door een arts).  De coordinator neemt contact op met uw huisarts om een bevestiging te krijgen van deze indicatie