Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Als uw patiënt thuis wil sterven

Uw patiënt wil thuis sterven maar het sociale netwerk is niet toereikend. Als professionele zorgverlener kunt u dan, binnen het huidige zorgstelsel, nog weinig voor hem betekenen. Hoe laat u uw patiënt toch met een gerust gevoel achter?

De VPTZ-vrijwilliger

Ruim 40 vrijwilligers ondersteunen thuis de mantelzorger en het sociale netwerk rondom de terminale mens. De vrijwilligers ondersteunen de mantelzorger en doen eenvoudige verzorgingstaken. Zij hebben een gecertificeerde VPTZ-opleiding gevolgd en weten in te spelen op de wensen van hun cliënten. Vrijwilligers zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.
[Zie ook: 'Zorg thuis, zó geregeld']

Wij streven naar een goede en open werkrelatie met doorverwijzers. Graag komen we in contact met u: de huisarts, de transferverpleegkundige en (thuis)-zorgverleners om onze dienstverlening te optimaliseren en af te stemmen op uw praktijk.

Via het directe e-mail adres kunt u collegiaal overleg onderhouden met een coördinator.

Verwijs in een vroeg stadium door!

Verwijs uw patiënt in een zo vroeg mogelijk stadium door naar de vrijwillige terminale zorg Thuis. Of bel zelf met onze coördinatoren: 0182 - 35 81 99. Zij zijn binnen 24 uur bij uw patiënt voor een intake-gesprek.

Als er thuis geen mogelijkheden zijn

Dan kan uw patiënt voor één van de vier kamers in het hospice aangemeld worden.

Wij zijn altijd bereikbaar!Extra snelle inzet

Als hulp niet kan wachten, zetten wij vandaag al een vrijwilliger in! Bel 0182 - 35 81 99 en wij zijn er zó.