Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

ZORG THUIS, ZÓ GEREGELD

Sinds 2015 is er nogal wat veranderd. Thuis sterven of in een hospice is overheidsbeleid geworden. Dat betekent dat de mantelzorger meer taken krijgt. Daarbij wordt medische steun gegeven door artsen en wijkverpleging, maar alleen voor specialistische zorg. Lichte dagelijkse verzorging of bij iemand waken moet de mantelzorger zelf doen. VPTZ-vrijwilligers ondersteunen daarbij.

Voor iedereen

 •     die in Midden-Holland woont –zie kaartje onderaan–
 •     met een levensverwachting van drie maanden of korter
 •     ongeacht levensovertuiging en nationaliteit


Hulp is zó geregeld

 •     u belt ons: 0182 - 35 81 99
 •     wij bellen uw huisarts
 •     onze coördinator komt binnen 24 uur bij u langs


Iedereen kan een aanvraag doen: de terminaal zieke mens zelf, familie en bekenden of de huisarts, de thuiszorg en andere zorgverleners.


Extra snelle inzet

Als hulp niet kan wachten, kan er vandaag al een vrijwilliger bij u zijn! Bel 0182 - 35 81 99 en wij zijn er zó.


De vrijwilliger:

 •     is erin getraind zich aan uw wensen en leven aan te passen;
 •     zit bij de cliënt als u werkt, een boodschapje wilt doen, slaapt;
 •     neemt eenvoudige verzorgingstaken van u over.


Beschikbaarheid vrijwilliger:

 •     7 dagen per week, 24 uur per dag
 •     in overleg 3 à 4 uur per dag/nacht of de hele nacht

Verzorgingsgebied Terminale zorg Midden-Holland