Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Vrienden van

Wie ons financieel steunt, weet dat hij of zij een steentje bijdraagt aan een prachtig initiatief. Mensen kunnen de laatste levenstijd doorbrengen thuis met aanvullende hulp van VPTZ-vrijwilligers of in het hospice in een sfeer van warmte en betrokkenheid.

 

Door een terugtredende overheid dienen belangrijke zaken zoals onderhoud van het gebouw en het verder ontwikkelen van de organisatie uit eigen middelen bekostigd worden. De Vrienden Van zijn daarom op zoek naar vrienden die een structurele bijdrage willen geven aan ons, zodat ook in de toekomst onze zorg is gewaarborgd.

 

Het rekeningnummer van Vrienden Van is NL 73 RABO 0362 40 19 93 t.n.v. Vrienden van het Hospice Midden-Holland Gouda 

Voor meer informatie over de wijze waarop u de stichting kan ondersteunen, kunt u zich richten tot

Marianne Boone (directeur)

Ridder van Catsweg 67

2803 NA Gouda

06-2846 5610