Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Vrijwilligers

Per 1 januari 2016 zijn 134 vrijwilligers aangesloten bij onze organisatie.

Voor de vrijwilligers organiseren wij de volgende activiteiten

• jaarlijks voortgangsgesprek met de coordinator

• themabijeenkomsten

• deelname aan de landelijke VPTZ-trainingen

• een zomerborrel in juni

• een kerstdiner in december

• de gemeente Gouda organiseert jaarlijks een vrijwilligersbrunch waarvoor wij 10 vrijwilligers mogen aanmelden

• een vergoeding voor gemaakte kosten/reiskosten

 

Vanaf 2012 is het volgen van de scholing 'Sterfstijlen' van de stichting STEM verplicht gesteld voor de vrijwilligers. De scholing wordt aangeboden in de vorm van een Tweeluik en wordt verzorgd door Bert Buizert, trainer en opleider bij STEM.

Heeft u belangstelling voor het doen van vrijwilligerswerk bij ons? Meld u zich aan via het Open Huis of U kunt contact opnemen met de coordinator 0182 35.81.99. U bent van harte welkom!

 

U kunt ook een e-mail sturen naar coordinatoren@hospicemiddenholland.nl met uw NAW gegevens (naam, adres, geboortedatum) en een korte motivatie. De coordinator neemt contact met u op.