Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Profiel

Om goede zorg te verlenen, zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers met een uitstekende motivatie en voldoende tijd. Als mensen terminaal ziekzijn en er geen uitzicht meer is op genezing, willen mensen het liefst in alle rust met veel liefde en aandacht worden omringd door hun dierbaren. Mantelzorgers stellen alles in het werk om deze zorg te bieden en vragen niet makkelijk om hulp. Toch kan het zijn dat de last van de zorg niet overeenkomt met de kracht die mensen hebben. Met andere woorden, zorgen voor een dierbare die afscheid moet nemen van het leven is zwaar en dan kan ondersteuning van vrijwilligers uitkomst bieden.

 

De profielschets van een vrijwilliger

• evenwichtig in het leven staan en kunnen omgaan met verdriet, de pijn en het lijden van anderen

• in staat zijn tot een bescheiden opstelling en ruimte laten voor anderen

• kunnen luisteren naar anderen en eigen normen en waarden niet voorop stellen

• tactvol een eigen positie kiezen in het stervensproces van anderen

• zich houden aan eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden

• minimaal twee dagdelen per week beschikbaar kunnen zijn

 

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is 'Er Zijn' voor de ander en het sleutelwoord daarbij is aandacht. De vrijwilliger biedt zorg aanvullend op de mantelzorg en u verricht geen verpleegkundige handelingen.

 

Vrijwilligers volgen een introductiecursus van acht dagdelen en daarna volgt een inwerkperiode. Na deze periode volgt een gesprek met de coordinator om vast te stellen of u verder gaat. Zo ja, dan tekent u de vrijwilligersovereenkomst en kunt u aan de slag bij ons. Zo nee, dan zijn daar redenen voor die u en de coördinator samen bespreken.