Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Vrijwilligersraad

Wij vinden het belangrijk dat de belangen van onze vrijwilligers worden behartigd en dat zij een spreekbuis hebben naast de coördinator die altijd het eerste aanspreekpunt is.

 

Onze Vrijwilligersraad (VR) telt vijf leden: 
 

mw. Jeanne Kool                               voorzitter

dhr. Wim Bleeker                               algemeen lid

mw. Nelleke van Dijk                          algemeen lid

vacature                                            algemeen lid  

mw. Alice Pierie                                  algemeen lid

mw. Minke van Noort                          notuliste

 

De Vrijwilligersraad vergadert vijf a zes maal per jaar en met vaste agendapunten. De directeur vertegenwoordigt de organisatie en zij is gesprekspartner. Eénmaal per jaar vergadert de Vrijwilligersraad met de voorzitter van het bestuur.

 

De Vrijwilligersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers in het beleids- en besluitvormingsproces van de organisatie daar waar het vrijwilligerswerk betreft. Het kan hierbij gaan om zaken van zowel inhoudelijke als praktische aard.