Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Zorgvrijwilliger

In het Hospice

Het doen van vrijwilligerswerk in en rondom het hospice is divers. Zorggebonden vrijwilligers bieden zorg aan onze gasten en hun mantelzorgers. Deze zorg bestaat uit het geven van tijd, aandacht en ondersteuning.

Per dag werken acht vrijwilligers verdeeld over vier diensten tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Naast de zorggebonden taken worden er per dienst ook kleine huishoudelijke taken uitgevoerd die horen bij het hospice.

 

In de Thuiszorg

Ongeveer 45 vrijwilligers bieden aan terminale mensen en hun naasten tijd aandacht en ondersteuning in de eigen vertrouwde omgeving, namelijk thuis. Zij volgen de introductiecursus en zij zijn deskundig om zowel alleen als in teamverband te werken.

 

De taken van de vrijwilliger Thuis bestaat uit mantelzorgondersteuning, 'Er Zijn' en indien noodzakelijk en in overleg ook lichte lichamelijke verzorging. De coördinator zal de inzet van de vrijwilliger afstemmen op de zorgbehoefte van de aanvrager en tijdens de inzet is er regelmatig contact met alle betrokkenen om te zorgen dat we maatwerk kunnen bieden.  

 

De coördinator start met de inzet van vrijwilligers voor twee dagdelen per week en indien nodig en mogelijk kan de inzet worden uitgebreid naar maximaal tien dagdelen per week.

 

De groep vrijwilligers Thuis ontmoeten elkaar eenmaal per zes weken en deze bijeenkomsten staan in het teken van ervaringen uitwisselen en regelmatig wordt een thema besproken.