Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
Open Huis
ANBI 2014

Geslaagde ontmoeting Beursvloer Waddinxveen

Op woensdag 17 mei 2017 hebben Ciska Rippen en Bienke Stentra de Beursvloer Waddinxveen bezocht.

 

De Beursvloer Waddinxveen is een ontmoetingsplek voor bedrijven, zzp'ers, lokale overheden, scholen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties. Op een dynamische, laagdrempelige en leuke manier sluiten organisaties deals met elkaar in de vorm van matches.

 

Beursvloer Waddinxveen

 

Ciska en Bienke hebben een aantal matches kunnen maken met de volgende organisaties:

 

Seniorenraad

De seniorenraad vraagt hulp bij het maken van een PowerPoint presentatie. Zij bieden ons vermelding in diverse media. Ook zijn wij welkom om een presentatie te geven. (Zij hebben een achterban van 1100 leden.)

 

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk vraagt expositieruimte voor een kunstenaar. Wij dachten aan het atelier. Als tegenprestatie verzorgen zij hapjes tijdens een bijeenkomst / training.

 

St. Gered gereedschap

De Stichting heeft behoefte aan naamsbekendheid en vraagt om vermelding op social media. Zij biedt aan om tuingereedschap te slijpen en overige gereedschap te repareren.

 

Voedingspraktijk Gouwe

Voedingspraktijk Gouwe vraagt meer naamsbekendheid door vermelding op onze website. Zij kunnen een workshop verzorgen voor de kookvrijwilligers.

 

St. Vonk (muziekschool)

St. Vonk is bezig met een groots evenement. De Muziektheatervoorstelling ‘De Brug’ vindt plaats in november dit jaar. Zie voor info www.stichtingvonk.nl. Daarvoor hebben zij heel veel publiciteit nodig. Er moeten ook nog veel vrijwilligers  en deelnemers aangetrokken worden. Zij vragen om hun plannen onder de aandacht te brengen bij onze vrijwilligers. Zij bieden als tegenprestatie muzikale omlijsting bij een gelegenheid, bv de jaarlijkse herdenkingsdienst voor de nabestaanden.

 

Tot zover de matches.

 

Verder is er gesproken met:

 

Extra Zorg :een samenwerkingsverband van therapeuten/praktijken. Zij kunnen allerlei ontspanningsworkshops en verwendagen bieden voor vrijwilligers.

 

Palet Welzijn: biedt vermelding van onze activiteiten op hun site aan.

 

Rabobank: Zij geven twee keer per jaar een ledenmagazine uit. Hebben ook een grote achterban waar eventueel vrijwilligers uit gehaald kunnen worden.