Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Respijtzorg in het Hospice

Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen de zorg langer volhouden als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen. Mantelzorgers geven zorg aan hulpbehoevenden binnen hun directe omgeving. Mantelzorg het fundament onder ons zorgstelsel.

Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging. Thuis of buitenshuis, geboden door VPTZ-vrijwilligers. De overname van de zorg kan incidenteel zijn. Die verscheidenheid is nodig om vervangende zorg op maat te kunnen afstemmen op specifieke beperkingen, leeftijd en leefstijl van de verzorgde.

Behoefte aan respijtzorg

Respijtzorg kan thuis of buitenshuis

VPTZ-vrijwilligers bieden tijd, aandacht, zorg en ondersteuning aan de mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase. Het Hospice biedt de mogelijkheid tot respijtzorg. 

Belangrijke voorwaarden zijn:

Is er een indicatie van een levensverwachting van minder dan 13 weken afgegeven en wordt de mantelzorg in de thuissituatie gegeven? Dan is het mogelijk om als familie of via de huisarts een verzoek te doen voor respijtzorg in het hospice.  De periode van respijtzorg bedraagt maximaal 10 dagen. 

 

Heeft u vragen of wilt u een verzoek indienen dan kunt  u contact met een van onze coördinatoren.  Zij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer,  ook buiten kantoortijden.