Tekstgrootte
Info voor Verwijzers
In de Regio
ANBI 2014

Thuis

Aanvraag

Belangrijk voor het doen van een aanvraag (hospice of thuis) is een geldige CIZ-indicatie uitgaande van een levensverwachting van minder dan drie maanden die wordt vastgesteld door een arts. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ.


Zorg in de thuissituatie

Uit onderzoek blijkt dat ruim 70 procent van de Nederlandse bevolking kiest voor thuis sterven; in de eigen vertrouwde omgeving samen met familie en vrienden. Het kan zijn dat u daarbij hulp nodig heeft om de mantelzorg goed te ondersteunen. In dat geval kunt u ons inschakelen en kunnen vrijwilligers de mantelzorg ondersteunen waar nodig en gewenst. 

 

Ondersteuning

De ondersteuning omvat eenvoudige lichamelijke verzorging, tijd en aandacht en wordt afgestemd op de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft en diens omgeving. Terwijl de vrijwilligers aanwezig zijn, kan de mantelzorg de nodige rust nemen.

De vrijwillige terminale thuiszorg is bestemd voor inwoners van Midden-Holland met een indicatie voor terminale zorg (vastgesteld door een arts).  De coordinator neemt contact op met uw huisarts om een bevestiging te krijgen van deze indicatie.

 

Beschikbaarheid vrijwilligers

De duur van de zorg kan variëren van enkele dagen tot maximaal drie maanden (verlenging is mogelijk). 

De vrijwilligers zijn beschikbaar:

• 7 dagen per week zowel overdag als in de nacht

• drie a vier uur per dag/nacht of de hele nacht, altijd in overleg met de coordinator

 

Als er veel hulp nodig is, worden meerdere vrijwilligers ingezet. Wij starten een inzet met twee dagdelen per week en indien gewenst wordt het aantal uren aangepast.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen kan een aanvraag doen: de patient, de familie en bekenden van de familie maar ook een huisarts, de thuiszorg en andere zorgverleners die menen dat de inzet van een vrijwilliger gewenst is. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met een van de coordinatoren via het algemeen telefoonnummer (zie 'contact' op de home-page).

 

Wij vragen geen eigen bijdrage voor de vrijwillige thuiszorg maar we maken wel onkosten; een financiële bijdrage is zeer welkom. 

 

 x